Menu

Slowakisch lernen online

Wir stellen uns vor auf Slowakisch



slowakisch kostenlos online lernen slowakisch kostenlos online lernen

Lernen Sie Slowakisch online

Lernen Sie Slowakisch online

"Lernen Sie Slowakisch wesentlich schneller als mit herkömmlichen Lernmethoden mit dem Slowakischkurs von Sprachenlernen24"

» In circa drei Monaten erlernen Sie den slowakischen Grundwortschatz.

» Die Lernzeit beträgt dabei nur ca. 15 bis 20 Minuten am Tag.

» Alle Übungen werden Ihnen jeden Tag genau vorgegeben, um die höchstmögliche Effizienz beim Lernen zu erreichen.

» Auf jeden Lerntyp abgestimmte Lernmethoden bieten enormen Lernspaß.

» Sie können den Online-Slowakisch-Sprachkurs sowohl auf Ihrem Computer (Windows, Linux, Mac) als auch auf Smartphones oder Tablets verwenden. 

» Slowakisch-Sprachkurs bestellen

» Slowakisch-Sprachkurs kostenlos testen



Kauderwelsch-Sprachführer: Slowakisch Wort für Wort



Kauderwelsch-Sprachführer sind viel mehr als ein klassisches Lehrbuch. Sie vereinen Sprachführer, Reiseführer und Wörterbuch in einem!

Alle Beispielsätze werden doppelt ins Deutsche übertragen: zum einen Wort-für-Wort, zum anderen in "ordentliches" Hochdeutsch.

So wird das fremde Sprachsystem sehr gut durchschaubar. Denn in einer Fremdsprache unterscheiden sich z. B. Grammatik und Ausdrucksweise recht stark vom Deutschen.

Mithilfe der Wort-für-Wort-Übersetzung kann man selbst als Anfänger schnell einzelne Vokabeln in einem Satz austauschen.

Hörprobe: Begrüßen und Verabschieden auf Slowakisch und Deutsch



» Leseprobe aus dem Slowakisch-Sprachführer

» Die Aussprache des Slowakischen




Slovensko - Slowakei

Die Slowakei ist ein Land in Mitteleuropa. Die Hauptstadt der Slowakei ist Bratislava.

Zuzka:
Slovensko je štát v strednej Európe. Hlavné mesto Slovenska je Bratislava.
Kristína:
Kedy vznikla Slovenská republika?
Zuzka:
Vznikla dňa 1. januára 1993. Tom:
S ktorými štátmi hraničí? Zuzka:
Hraničí s Rakúskom, Českom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Kristína:
Je Slovensko členom Európskej únie? Zuzka:
Áno, od 1. mája 2004.
Tom:
Ako vyzerá slovenská vlajka?
Zuzka:
Vlajka má tri vodorovné pruhy: biely, modrý a červený. Na vlajke je slovenský znak: biely dvojkríž na modrom trojvrší. Pozadie je červené. Tom:
Aká mena platí na Slovensku?
Zuzka:
Euro. Jedno euro má sto centov.
Kristína:
Koľko obyvateľov má Slovensko?
Zuzka:
Približne päť miliónov štyristotisíc obyvateľov.
Kristína:
Akými jazykmi hovoria obyvatelia Slovenska?
Zuzka:
Úradný jazyk je slovenčina. Ale veľa ľudí hovorí aj po maďarsky, nemecky, poľsky, rusínsky a tak ďalej. Na Slovensku žijú mnohé národnostné menšiny. Tom:
Aký jazyk je slovenčina?
Zuzka:
Je to slovanský jazyk. Ľudia hovoria, že slovenčina je „esperanto slovanských jazykov“. Tom:
Prečo? Je slovenčina medzinárodný jazyk? Zuzka:
Nie, nie je. Ale po slovensky celkom dobre rozumejú všetci Slovania.

Online-Slowakisch-Sprachkurs für Anfänger und Anfängerinnen

Die Videos mit Text und teilweise Übersetzung ins Deutsche stammen aus dem Online-Slowakischkurs Slovake.eu.

Auf dieser mehrsprachigen Internetseite können Sie einfach, schnell und völlig kostenlos Slowakisch lernen.

Das Portal beinhaltet Sprachkurse auf verschiedenen Ebenen (A1 und A2) mit vielen Übungen, lustigen Spielen, Wörterbüchern - einfach alles, damit Sie sich mit der Grammatik vertraut machen, Vokabeln lernen, oder selbst mit anderen Benutzern von dieser Seite im Slowakischen kommunizieren können.

Registrierung notwendig!

» zum Online-Slowakischkurs




Einstieg slowakisch für Kurzentschlossene



Der Selbstlernkurs Einstieg slowakisch vermittelt Anfängern und Anfängerinnen in zwanzig kurzweiligen Lektionen neben grundlegenden Sprachstrukturen auch viel Interessantes über Land, Leute und Kultur. Tipps zu speziellen Lernproblemen und Hinweise zu einer optimalen Lernstrategie beschleunigen den Lernfortschritt. Nach jeweils vier Lektionen kann mit einem Test der Wissensstand überprüft werden.

Die Audio-CDs mit authentischer Sprache sorgen für die Schulung des Hörverständnisses und sensibilisieren für die richtige Aussprache des Slowakischen.

» Lese- und Hörprobe: Einstieg slowakisch für Kurzentschlossene!



Lernen Sie kostenlos slowakische Vokabeln

Die Vokabeln des Tages auf Slowakisch - Lernen Sie jeden Tag drei neue slowakische Vokabeln.

Kostenlos slowakische Vokabeln lernen

» Die Vokabeln des Tages auf Slowakisch - Lernen Sie jeden Tag drei neue slowakische Vokabeln.




Slowakische Aussprache und Vokabeln mit Musik lernen

Durch das Singen von slowakischen Liedern verbessern Sie Ihre Aussprache und lernen neue Vokabeln.

Rytmus - Zlatokopky

Prišla si z vyjebanej dediny,
väčšinou pochádzaš z chudobnej rodiny,
za cielom splniť si svoje vidiny,
si vyjebaná zlatokopka.

Ide ti len iba o love,
od začátku ideš len na hotové,
darčeky, kabelky, Luis Vuitton nové,
si vyjebaná zlatokopka.

Čávo može byť aj rapavý,
ale na tom ti vôbec nezáleží,
dôležié je že je lóvatý,
si pojebaná zlatokopka.

To, že ste kurvy, každý to o vás ví,
dôležité že má lóve, nech je škaredý,
a ste povrchné a vypatlané,
nenávidím tie zlatokopky vyjebané.

Tak prečo sa tváriš, keď si neni hore?
Bez neho si úplná piča, nič neni tvoje,
bez jeho penazí by si ho nechcela,
aby si zdechla do rána, aby si vedela.

Na čo sa hráš? Si iba nula.
Prachatého čáva si si chytila,
v živote si si nič nezarobila,
si vyjebaná pusmola.

Hráš to na inteligenciu,
pri tom za penáze fajčíš cicinu,
kludne rozbiješ mu celú rodinu,
si omutrovaná prostitútka.

Kurvy sa spolu stretávajú,
vrany k vranám si od jakživa sadajú,
o prázdnych rečách medzi sebu kecajú,
si nakazená kurva.

Každý vie že to neni tvoje,
sebe si nikdy nekúpila svoje.
Každá z vás sa pred sebou utvrdzuje,
pre ludí si iba žumpa.

To, že ste kurvy, každý to o vás ví,
dôležité že má lóve, nech je škaredý,
a ste povrchné a vypatlané,
nenávidím tie zlatokopky vyjebané.

Tak prečo sa tváriš, keď si neni hore?
Bez neho si úplná piča nič neni tvoje,
bez jeho penazí by si ho nechcela,
aby si zdechla do rána, aby si vedela.

EASY LEARNING Slowakisch für Anfänger, Fortgeschritte und Business

easy learning slowakisch lernen

Lernen Sie mit STROKES EASY LEARNING einfach und schnell die slowakische Sprache.

EASY LEARNING Slowakisch bietet:

» Aussprache- und Vokabeltraining mit Spracherkennung

» Konversationstraining mit 100 Dialogsituationen pro Level

» Vollständige Grammatik zum Nachlesen mit 270 Themen

» Konjugationstabellen mit 800 Verben

» Wörterbuch mit 4600 vertonten Wörtern und 3100 Beispielsätzen

» Lernspiel „Easy Memo” für unbeschwertes Vokabellernen

» 10 % Rabatt beim Kauf als Download

» Slowakisch-Sprachkurs mit 10 % Rabatt kaufen


Slowakische Sprache mit Musik lernen

Lernen Sie die slowakische Aussprache und neue Vokabeln mit slowakischen Liedern.

Elán - Zanedbaný sex

Ak ťa v noci budia strašidelné sny
Ak ťa nudia ľudia a ak si obézny
Ver že za to môže len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Ak máš horké sliny a ak ti škrípe hlas
Ak máš syndróm viny dnu či ischias
Vedz že za tým väzí len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Ref.:
Mám to rád
Áno chcem ťa
Mám to rád
Celú zjém ťa
Mám to rád
Si nežné zviera
Mám to rád
Na to sa neumiera

Ak ti klesá IQ a ak ti stúpa tlak
Spamätaj sa rýchle a všetko nechaj tak
Neváhaj a začni riešiť vážnu vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Ak ťa v noci budia strašidelné sny
Ak ťa nudia ľudia a ak si obézny
A na všetkom bielom vidíš čierny fľak
Tak odomkni si telo a maj sa trochu rád

Ak si ako väzeň v sebe zavretý
Ak sa ti táto pieseň lepí na päty
Ver že za to môže len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Lernen Sie Slowakisch

"Lernen Sie Slowakisch wesentlich schneller als mit herkömmlichen Lernmethoden mit dem Slowakischkurs von Sprachenlernen24".

» Slowakisch-Sprachkurs bestellen